גילה סקרדר - אנגל 

פירטי השכלה וניסיון מקצועי​

אוניברסיטת בר אילן

תואר ראשון בגאוגרפיה  2007

 

טכניון 

לימודי שמאות  מקרקעין וניהול נכסים - 2007

 

 

2007 ועד בכלל

 

שמאית מקרקעין מחלקת שמאות מקרקעין  - ירון ספקטור שמאות מקרקעין בע"מ 

 

 חבר בלשכת שמאי המקרקעין בישראל

שמאי מקרקעין מוסמך על פי חוק שמאי המקרקעין , מספר רישום 1767 ובפנקס שמאי המקרקעין בישראל  

 

 

 

 

 

לחזרה לכל אנשי הצוות