מחלקת שמאות

- המחלקה מתמחה בכל מגוון שירותי שמאות המקרקעין- הערכות מסחריות לנכסי מקרקעין שונים ולרבות נדל"ן מניב, מרכזים מסחריים, בתי אבות, דיור מוגן, מלונות, תחנות דלק, שטחים חקלאיים,מבני מגורים ועוד (כאמור, המשרד כלול ברשימת השמאים המורשים לחוות דעת לבטחונות לאשראי של כל הבנקים בישראל).

- בוררויות שונוות- חוות דעת לבתי משפט.

- חוות דעת בנושאי מיסוי להיטלי השבחה ומס שבח מקרקעין.

- חוות דעת לתשקיפים בורסאיים ולרבות דיווחים של חברות ציבוריות לפי תקן IFRS. חוות דעת אילו ניתנות לצורך ישום תקני דווח כספי בינלאומיים (IFRS) בדוחות הכספיים של חברות נדל"ן עפ"י הנחיות הרשות לניירות ערך בישראל.

- ייצוג בתביעות ירידת ערך מקרקעין (לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה).

- עריכת טבלאות איזון לפי חוק התכנון והבניה.

- יועצים לוועדות מחוזיות לתכנון ולבניה.

צוות המחלקה כולל שמאים וכלכלנים מנוסים בתחומי המיסוי, המשפט והייזום.עבודת המחלקה נעשית תוך הסתמכות על מאגרי מידע מגוונים אשר פותחו במשרד במהלך שנות פעילותו.

מנהלי המחלקה הם: מר גלעד גלבאום שמאי מקרקעין ובוגר מנהל עסקים ומר רוני כהן כלכלן ושמאי מקרקעין.

ליצירת קשר:

מחלקת שמאות מקרקעין